Projekty

Tytuł projektu:
Opracowanie znacznie ulepszonej technologii produkcji elementów o powierzchniach swobodnych i krzywoliniowych wykonanych ze stopów tytanu.

 

Wartość projektu: 321 000 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 197 752 zł

 

Krótki opis projektu
W ramach projektu realizowane będą badania ukierunkowane na opracowaniu znacznie ulepszonej technologii frezowania elementów wykonanych ze stopów tytanu. Zdefiniowany cel badawczy wygenerowany został w oparciu o konsultacje z głównymi firmami
produkcyjnymi z obszaru Polski, wyraźne zapotrzebowanie zgłaszane przez sektor produkcji lotniczej, jak również analizę aktualnego stanu wiedzy.

Z uwagi na dynamicznie rosnący udział elementów wykonanych ze stopów tytanu w różnych gałęziach gospodarki (przemysł medyczny, lotniczy, samochodowy itp.) konieczne jest opracowanie nowatorskich i znacznie ulepszonych technologii produkcyjnych, które umożliwią bardziej wydajną i opłacalną ekonomicznie ich produkcję.

Wymagania jakościowo eksploatacyjne, które muszę wypełnić części wykonywane ze stopów tytanu wymagają zastosowania specjalnych procesów, narzędzi, pokryć ochronnych i odpowiedniego doboru parametrów obróbkowych, które zagwarantują poprawne ich wykonanie. Specyficzne właściwości fizykochemiczne stopów tytanu powodują wiele zjawisk negatywnych podczas procesu ich kształtowania takich jak generowanie dużej ilości ciepła, odkształcenia sprężyste i plastyczne, utwardzenie, szybkie zużywanie narzędzi itp. Dlatego tez konieczny jest ciągły rozwój istniejących technologii produkcyjnych kierunkowych na poprawę ich jakości.

 

Cel projektu
Celem projektu jest opracowanie znacznie ulepszonej technologii produkcji elementów o powierzchniach swobodnych i krzywoliniowych wykonanych z stopów tytanu. Badania ukierunkowane są na zwiększenie wydajności procesu i poprawę jego powtarzalności, zredukowanie czasów produkcyjnych, jak również na obniżenie kosztów produkcyjnych (poprzez redukcję kosztów maszynowych, narzędziowych, ogólnych) w celu poprawy konkurencyjności produktu finalnego.

 

Planowane efekty
Wdrożenie do produkcji przemysłowej wnioskodawcy innowacji procesowych polegających na zastosowaniu: specjalnych oprawek mocujących, specjalnych frezów o zmodyfikowanej geometrii, wielofunkcyjnych warstw i nanowarstw przeciwzużyciowych stosowanych na pokrycia ochronne narzędzi.

 

Wykonawca projektu: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

 

PLAKAT INFORMACYJNY  NOWA TECHNOLOGIA