Zapytanie ofertowe

Informacja o wyniku postępowania

Mikrotec Sp. z o.o. prowadzący postępowanie ofertowe w ramach projektu „Opracowanie znacznie ulepszonej technologii produkcji elementów o powierzchniach swobodnych i krzywoliniowych wykonanych z stopów tytanu” zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1 z dnia 10.04.2017  zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Wolften Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńska 241 H, 53-234 Wrocław

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Wolften Sp. z o.o. spełniła wymogi zapytania ofertowego co do treści. Wykonawca spełnił wymogi udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

W związku z dokonaną oceną dotyczącą wyboru wykonawcy - Bon na innowacje. Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.