Projekty

Regularnie realizujemy różnego rodzaju projekty polegające na wdrażaniu nowoczesnych technologii. Niezbędne czynności przeprowadzamy najczęściej w ramach współpracy z przedsiębiorstwami trudniącymi się przemysłem lotniczym oraz obronnym. Niejednokrotnie wartość poszczególnych projektów jest szacowana w milionach złotych. Bardzo często tego typu działania są dofinansowywane z budżetu Unii Europejskiej. 

Szybka realizacja zadań jest możliwa dzięki temu, że posiadamy nowoczesną infrastrukturę służącą do obróbki metali. Pragniemy podkreślić, że w każdy projekt wkładamy maksimum wiedzy, wysiłku i zaangażowania.

Zapraszamy do współpracy.

 

projekt i pomiar łożysk


 

logotypyTytuł projektu:

Wdrożenie technologii wieloosiowego frezowania wyrobów o złożonych kształtach z użyciem innowacyjnych narzędzi i oprzyrządowania.

Cele projektu i planowane efekty

Przedmiotem projektu jest wdrożenie zautomatyzowanej produkcji elementów dla przemysłu lotniczego opartej na wynikach badań przeprowadzonych przez Politechnikę Rzeszowską w ramach projektu B+R Opracowanie znacznie ulepszonej technologii produkcji elementów o powierzchniach swobodnych i krzywoliniowych wykonanych z stopów tytanu” (podziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP). Badania ukierunkowane były na zwiększenie wydajności procesu i poprawę jego powtarzalności, zredukowanie czasów produkcyjnych oraz obniżenie kosztów produkcji (poprzez redukcję kosztów maszynowych, narzędziowych, ogólnych) w celu poprawy konkurencyjności produktu finalnego.

Zainwestowane środki finansowe w zakup maszyn i licencji programów pozwolą na stworzenie zautomatyzowanej linii produkcyjnej do wytwarzania wyrobów dla przemysłu lotniczego w podziale na dwie grupy w zależności od stosowanych do produkcji prefabrykatów:

  • wyroby wykonywane z pręta
  • wyroby wykonywane z odkuwek, odlewów itp.

Kształt prefabrykatu dla części lotniczych o powierzchniach swobodnych będzie determinował system automatyzacji obrabiarki. Niezbędne do uruchomienia nowych usług będzie doposażenie obecnego parku maszynowego. Nowe zautomatyzowane usługi obróbki bez względu na rodzaj i kształt prefabrykatu skierowane będą do obecnych i nowych klientów firmy na rynku krajowym i światowym, m. in. współpracujących z Krajowym Kluczowym Klastrem Dolina Lotnicza. W wyniku realizacji projektu oprócz nowych usług dotychczas nieoferowanych przez firmę powstaną nowe miejsca pracy dla co najmniej 2 osób.

Projekt realizowany będzie w siedzibie firmy w Brzozowie przy ul. Witosa 3.

Wartość projektu: 4.920.000 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2.600.000 zł

 Projekt unijny